สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดรับนักท่องเที่ยว เข้าชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิดได้ตามปกติ พร้อมสร้างความเชื่อมั่น วางมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19 สวมแมสก์ เว้นระยะห่าง

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำ … Read More

บอกให้รู้ สถานที่ท่องเที่ยวในพัทยา และในจังหวัดชลบุรี ยังมีเปิดให้บริการอยู่ในตอนนี้ และยังสามารถเดินทางไปเที่ยวได้

วันนี้ทางเพจจะมาอัพเดตสถานที่ท … Read More