ใครที่ต้องเดินทางช่วงล็อกดาวน์ อย่าลืมลงทะเบียน การขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด หรือข้ามเขตพื้นที่ สำหรับเข้า-ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดง

ใครที่ต้องเดินทางช่วงล็อกดาวน์ … Read More