หากต้องจำเป็นเดินทางออกนอกสถานที่ ต้องมีเอกสารใบขออนุญาติ และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมาตรการ

ตามที่ศบค.ได้มีคำสั่งเพิ่มจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ ได้มี ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ฉบับที่ 28 ให้ลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง กำหนดพื้นที่การห้ามออกนอกเคหะสถาน จังหวัดชลบุรีจึงได้แจ้งให้มีการดำเนินการออกเอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น.และ การเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(จังหวัดชลบุรี)

อำเภอศรีราชาจึงขอแจ้งจุดการขอเอกสารรับรองได้ดังสถานที่ดังต่อไปนี้ค่ะ

-อำเภอศรีราชา ติดต่อขอรับเอกสารรับรองได้ที่ อาคารที่ว่าการอำเภอศรีราชา  หมายเลขติดต่อ 063-903-8894 , 063-903-8899 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-เทศบาลนครแหลมฉบัง ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ ใต้อาคารห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง  หมายเลขติดต่อ 038 400808 ต่อ 120 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ บริเวณเตนท์หน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  หมายเลขติดต่อ 038348205-7 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-เทศบาลเมืองศรีราชา ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ โถงชั้นล่างข้างเทศบาลเมืองศรีราชา (ข้างร้านกาแฟ)  หมายเลขติดต่อ 083-659-6536 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-เทศบาลตำบลบางพระ ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ  หมายเลขติดต่อ 038357999 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  หมายเลขติดต่อ 086-383-6139 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ โดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน  หมายเลขติดต่อ 038-345949,081-949-7771 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง  หมายเลขติดต่อ 033-010771​ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  หมายเลขที่ติดต่อ 038-067036-7 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ที่ท่านพักอาศัยอยู่

-อนึ่ง ช่องทางในการลงทะเบียน สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นในการเดินทางอีกทางหนึ่ง สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ “หยุดเชื้อ ช่วยชาติ” ที่จะให้ประชาชนใช้ลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทาง (กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง) เพื่อช่วยลดการสัมผัสของเจ้าหน้าที่หน้าด่าน ที่ต้องตรวจเอกสารและประชาชนไม่ต้องเข้าคิวในการร้องขอออกนอกพื้นที่

โดยให้กรอกข้อมูลในเว็บไซต์ และจะได้รับ qr code สำหรับนำไปแสดงที่ด่าน ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตามลิ้งนี้เลยค่ะ
https://covid-19.in.th/