ไม่ยอมปิด รวมตัวประท้วง พนักงานโรงงานผลิตยางรถยนต์รวมตัวประท้วงให้โรงงานหยุดกิจการ เนื่องจากมีพนักงานติดไวรัสโควิด19แต่ต้องทำงาน

ทั้งนี้เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังงหวัดระยอง
ได้ตรวจกลุ่มเสี่ยงพนักงานโรงงานบริษัทหวาอี้กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดซึ่งตั้งอยู่หมู่2ตำบลสำนักทองอำเภอเมืองระยองและวันที่24กรกฎาคมผลการตรวจพบว่ามีพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด19จำนวน1คนต่อมาวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาผลการตรวจพบว่าพนักงานโรงงานวึ่งทำงานในแผนกเดียวกันติดเชื้ออีก36คนส่งผลให้พนักงานของบริษัทเป้นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและต้องถูกกักตัวตามมาตรการของกระทรงสาธารณสุข


และจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทซึ่งจะต้องปิดดำเนินงาน
และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานและผู้ประกอบการ
นายอนันต์นาคมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองจึงอนุญาตให้บริษัทหวาอี้กรุ๊ป


ประเทศไทยจำกัดดำเนินกิจการต่อไปได้ดดยไม่ต้องปิดโรงงานแต่ทั้งนี้ให้ทางบริษัทดำเนินการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด19ในรูปแบบBUBBLE&SEALเป็นระยะเวลา28วันโดยปิดการเข้าออกบริษัทและจัดสถานที่พักอาศัยให้กับพนักงาน
ในพื้นที่ควบคุมมิให้สัมผัสกับชุมชนจัดระบบขนส่งให้พนักงานจากที่พักอาศัยในพื้นที่ควบคุมโดยมิให้

สัมผัสกับชุมชนและดูแลที่อยู่อาศัยในพื้นที่ควบคุมพร้อมกับประสาน
การควบคุมดูแลสุขภาพของพนักงานกับสาธารณสุขอำเภอเมืองระยองและหากพนักงานคนใดไม่สามารถดำเนินการกับบริษัทในรูปแบบBUBBLE&SEALกับบริษัทได้ให้พนักงานคนดังกล่าวกักตัวตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดพร้อมกับส่งรายชื่อพนักงานให้ฝ่ายปกครองควบคุมกำกับการกักตัวต่อไป


และจากมาตรการดังกล่าวทำให้พนักงานกว่า50คนเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งต้องทำงานใกล้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19พากันออกมาเรียกร้องให้บริษัทหยุดกิจการ
เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด19เพิ่มขึ้นอีกส่วนมาตรการกักตัวและทำงานอยู่ในโรงงานเป็นเวลา28วันพนักงานไม่สะดวกที่จะพักอยู่ภายในโรงงานได้เนื่องจากมีครอบครัวที่ต้องดูแลขณะที่ผู้บริหารโรงงานปฏิเสธรับข้อเรียกร้องของพนักงานที่ชุมนุมประท้วงทำให้ไม่สามารถตกลงกันได้และพนักงานบางคนได้ลาออกไปก่อนหน้านี้


นายวิเชียรโชติกำจร(สวมหมวกกันน๊อค)เปิดเผยว่าพนักงานไม่สามารถมากักตัวอยู่ในโรงงานได้แต่อยากกักตัวอยู่ที่บ้านมากกว่าและอยากให้โรงงานจัดเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองพพนักงานทุกคนอีกครั้งหากใครติดเชื้อก้ให้กักตัวอยู่บ้าน
ส่วนใครที่ไม่พบเชื้อไวรัสโควิด19ให้ทำงานต่อไป
นายจิรายุยุทธเกิด(เสื้อยึดสีดำ)เปิดเผยว่าตนเองเป็นผู้เสี่ยงทำงานใกล้ชิด
กับผู้ติดเชื้อและต้องการไปตรวจแต่ทางบริษัทไม่ให้ไปตรวจแต่หากไม่มาทำงานก็ถูกให้ออกจากงานตนจึงมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม
ราชัญ กองทอง ผู้สื่อข่าว จ.ระยอง