ดื้อจริงๆ บ้านสุขาวดี สั่งคนงานเข้าซ่อมแซมต่อเติมเวทีอาคารรุกที่สาธารณะ หลังเมืองพัทยาเพิ่งเข้ารื้อถอนพื้นที่ของอาคารบางส่วนไปไม่ถึง 3 วัน

จากหลักฐานที่ทางบริษัท เฮลธ์ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ภายในบริเวณบ้านสุขาวดี ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้ส่งหลักฐานไปให้มีการพิสูจน์ทราบทางกระ บวนการยุติธรรมกรณีที่เมืองพัทยามีคำสั่งห้ามใช้ ต่อเติม ระงับ และห้ามใช้อาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร จำนวน 3 หลัง โดยเฉพาะในส่วนของอาคาร A ซึ่งเป็นอาคารและเวทีขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างอยู่บนพื้นที่ดินสาธารณะขนาด 11 ไร่ 1 งาน โดยสร้างอาคารเป็นโครงเหล็ก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง และป้ายโฆษณาจำนวน 2 ป้าย ซึ่งมีการฟ้องร้องและอุทธรณ์กันตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงการฟ้องร้องที่ศาลปกครองว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดย “บ้านสุขาวดี” ให้เหตุผลว่าอาคารดังกล่าวตั้งอยู่พื้นที่งอกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เมืองพัทยามั่นใจว่าจากแนวเขตการรังวัดและภาพถ่ายทางอากาศนั้นเป็นการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอย่างแน่นอน จึงเป็นข้อพิพาทเพื่อรอผลการตรวจสอบ

ดูเนื้อหาต่อ

 

อ่านต่อ