เครือข่ายสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน นำหน่วยงานราชการพร้อมกองทัพสื่อทวงคืนพื้นที่สาธารณะประโยชน์หลังถูกโรงงานปลูกสร้างอาคารรุกที่ดิน

เครือข่ายสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน นำหน่วยงานราชการพร้อมกองทัพสื่อทวงคืนพื้นที่สาธารณะประโยชน์หลังถูกโรงงานปลูกสร้างอาคารรุกที่ดิน


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 นายวีระชัย ช้างสาร ตัวแทนเครือข่ายสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางสาวกัลยา ประสิทธิ์ภาคย์ นายอำเภอนิคมพัฒนา ตัวแทนจากสำนักงานที่ดินอำเภอบ้านค่าย ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นิคมพัฒนา ผู้อำนวยการกองงานสาธารณะสุข อบต.นิคมพัฒนา เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากบริษัท TY-Steel ลงพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีการร้องเรียนเรื่องการรุกที่สาธารณะ โดยนายวีระชัย ช้างสาร ได้แสดงเอกสารการออกรังวัดที่ดินของสำนักงานที่ดินอำเภอบ้านค่าย ตามเอกสารรังวัดระบุชัดเจนถึงเขตถนนซอย 1 ช่วงต่อแยกจากถนนสาย 15 เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผังโรงงานปัจจุบันพบว่ามีโครงอาคารของโรงงานถูกก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในเขตถนนสาธารณะตลอดตามแนวความยาว นายวีระชัย ช้างสาร ได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่า การรุกที่สาธารณะประโยชน์เกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้น แต่ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดำเนินการแก้ไขหรือทวงคืน ปล่อยมาจนกระทั่งโรงงานก่อสร้างอาคารขึ้นมาใช้ประโยชน์ โดยมีการอ้างว่าพื้นที่ไม่ชัดเจน เป็นถนนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนผมจึงต้องประสานไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกทำรังวัดที่ดินทวนสอบหลักเขตพื้นที่เส้นทางสาธารณะประโยชน์ ซึ่งวันนี้ผลการออกรังวัดจบลงแล้ว ต่อไปนี้ก็จะเป็นการดำเนินการทางกฎหมายกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง นายวีระชัย กล่าว