เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบ 2 ร้านอาหารดังถนนบูรพาพัฒน์ที่บ้านฉางหลังชาวบ้านแจ้งส่งเสียงดัง

เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบ 2 ร้านอาหารดังถนนบูรพาพัฒน์ที่บ้านฉางหลังชาวบ้านแจ้งส่งเสียงดัง

โดยเมื่อคืนของวันที่ 27 ที่ผ่านมาได้มีเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอบ้านฉาง เจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอบ้านฉางพร้อมด้วยนาย นนทกร สุริยะมณี (ผู้ชำนาญการประจำตัว สส.) 2.นางสาววลัญช์รัตน์ นันตา ( ผู้ดำเนินการประจำตัว สส.)สังกัด สส.สว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์พรรคก้าวไกล ระยองเขต 5 ลงตรวจสอบร้านอาหารที่มีการร้องเรียนจากชาวบ้านก่อนหน้านี้ทั้ง 2 ร้านโดยก่อนหน้านี้ได้มีเจ้าหน้าที่ได้เรียกตัวผู้ประกอบการทั้งสองร้านเข้ามารับทราบในวันที่25มกราคม 2561 ที่ผ่านมาบริเวณห้องประชุมอำเภอเมืองบ้านฉางให้ได้รับทราบว่ามีการร้องเรียนจากชาวบ้านและให้ปรับปรุงระบบเสียงให้อยู่ในเกนของระดับเสียงปกติต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ที่บริเวณบริเวณถนนบูรพาพัฒน์อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยให้เจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องวัดไปวัดระดับเสียงของทั้ง 2 ร้านและเข้าไปวัดที่ในหมู่บ้านด้วยสอบถามจากชาวบ้านเบื้องต้นกล่าวว่าถ้าหากเปิดระดับนี้ก็ยังสามารถรับได้และก็ขอให้ปิดตามระยะเวลากฎหมายที่กำหนด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการบันทึกระดับเสียงทั้ง 2 ร้านไว้แล้วและให้ผู้ประกอบการได้เปิด volume ตามเกณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ได้วัดไว้โดยเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายผู้ประกอบการและชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณรอบข้างซึ่งจะทำให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในอนาคตต่อไป