ระยอง-วัดมาบตาพุด เปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา อุโบสถ ชวน ปชช. ร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป

ระยอง-วัดมาบตาพุด เปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา อุโบสถ ชวน ปชช. ร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 ก.พ.2567 ที่บริเวณอุโบสถวัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง พร้อม นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด ร่วมเปิดแพรคลุมป้ายงานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา อุโบสถวัดมาบตาพุด โดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดคูยาง (พระอารามหลวง) กำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อม พระธรรมวชิราภรณ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 13 เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร กรุงเทพฯ และมีพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง พระครูโสภิตปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง พระสุขุมธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดมาบตาพุด และพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการ พระสงฆ์สามเณรทุกรูป ร่วมพิธีโดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นเจ้าภาพลูกนิมิต ลูกที่ 1 น้อมถวายปัจจัยจำนวน 2 ล้านบาท

ทั้งนี้วัดมาบตาพุด ได้มีการสร้างอุโบสถหลังใหม่ โดยวางศิลาฤกษ์เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2546 แล้วเสร็จปี 2563 ใช้ระยะเวลารวม 18 ปี และได้พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2564 ซึ่งยังไม่ได้มีการประกอบพิธีผูกสีมาให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาติ คณะกรรมการวัดมาบตาพุด จึงได้กำหนดจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกสีมาขึ้นในระหว่างวันที่ 10 -18 ก.พ.นี้ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์ รวมทั้งเพื่อสืบทอดอายุและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไปอีกด้วย