สภาผู้บริโภค ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค กรณี บริษัท กรุงไทยออโต้ลีส จำกัด ไม่คืนเล่มทะเบียนรถให้แก่ผู้บริโภคตามสัญญาทั้งที่ผู้บริโภคดำเนินการปิดยอดหนี้แล้ว

สภาผู้บริโภค ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค กรณี บริษัท กรุงไทยออโต้ลีส จำกัด ไม่คืนเล่มทะเบียนรถให้แก่ผู้บริโภคตามสัญญาทั้งที่ผู้บริโภคดำเนินการปิดยอดหนี้แล้ว ซึ่งสภาผู้บริโภคได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เสียหายว่าบริษัทฯได้แจ้งแก่ผู้เสียหายถึงสาเหตุที่ไม่สามารถคืนเล่มทะเบียนได้ เนื่องจากมีการนำเอกสารและเล่มทะเบียนของผู้เสียหายไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงินเพื่อนำเอาเงินมาหมุนเวียนในบริษัทและทางทนายของบริษัทได้แจ้งแก่ผู้เสียหายว่าหากทางผู้เสียหายต้องการรับเล่มทะเบียนคืนให้ดำเนินการฟ้องคดีต่อศาล

เพิ่มเติม

 

อ่านต่อ