กลุ่มไทยออยล์ ร่วมสนับสนุน บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เปิดโครงการ “Hope Library” (ห้องสมุดพัฒนปัญญา) พร้อมส่งมอบหนังสือเพื่อนักเรียนโรงเรียนวัดมโนรม

 

เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มไทยออยล์ ร่วมสนับสนุน บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้รับเหมาโครงการพลังงานสะอาดกลุ่มไทยออยล์ เปิดโครงการ “Hope Library” (ห้องสมุดพัฒนปัญญา) พร้อมส่งมอบหนังสือเพื่อนักเรียน ณ โรงเรียนวัดมโนรม โดยมี คุณฮง นัมกุก ประธานกรรมการและซีอีโอ บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และเป็นประธานส่งมอบโครงการฯ ดร. รังสิมา ไอราวัณวัฒน์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย คุณสาคร กุลรักษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เทศบาลนครแหลมฉบัง คุณลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และคุณสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม ร่วมพิธี

โครงการ “ Hope Library” หรือห้องสมุดพัฒนปัญญา ดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนเพื่อให้เยาวชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างห้องสมุดสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน โดยได้ประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในการคัดเลือกโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนวัดมโนรม ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการ Hope Library เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่นักเรียนและคุณครูมีความต้องการในการใช้ห้องสมุดนอกเวลาเรียน รวมทั้งโรงเรียนวัดมโนรมเล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่การเรียนรู้ที่ปลอดภัย และเป็นพื้นที่รวมกลุ่มสำหรับทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ กลุ่มไทยออยล์ นำโดย คุณบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณสุรชัย แสงสำราญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสด้านไฮโดรคาร์บอน และคุณชาลี บาลมงคล รองกรรมผู้จัดการใหญ่ด้านอำนวยการโครงการพลังงานสะอาด ได้รับเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ และร่วมส่งมอบหนังสือให้กับนักเรียน อาทิ หนังสือให้ความรู้สำหรับเด็ก หนังสืออ่านนอกเวลา หรือหนังสือนิทาน ซึ่งได้รับการบริจาคจากพนักงานในองค์กร ด้านคุณบัณทิต ธรรมประจำจิต กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมพิธีในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าห้องสมุดแห่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน ในการส่งต่อองค์ความรู้ พร้อมนำพาชุมชนและสังคมรอบข้างไปสู่การเจริญเติบโตด้วยปัญญาและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป” เช่นเดียวกับกลุ่มไทยออยล์ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ กลุ่มไทยออยล์ได้มีได้ดำเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนรอบโรงกลั่นมาโดยตลอด รวมถึงกิจกรรมที่ร่วมดำเนินการกับโรงเรียนวัดมโนรม ประกอบด้วยโครงการไทยออยล์สร้างเยาวชนรักษ์โลก (Thaioil CE School Model) โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ โครงการไทยออยล์ปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬา (ฟุตบอล ฟุตซอล และว่ายน้ำ) โครงการสร้างเด็กแหลมฉบังเป็นแชมป์กระโดดเชือก และโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Teach For Thailand)